Dagens prosjekt er Corten kasser som er 1 meter bred og 2,5 meter lang . Den har vært i bruk en sesong og vanning er etterspurt. Vi skal installere Akvadukt.

Vi bestemte oss for å benytte 4 grunnvanns-kar, som ble koblet som vist på skissen. Vi gravde opp renner hvor karene skulle ligge, gravde ned ca 30 cm.  Vannkarene kobles sammen og det eneste som var viktig var at de ble liggene helt horisontalt.

Vannslangen inn til bedet la vi under stålkanten og passet på at vi ikke fikk knekk på slangen.
Deretter fyllte vi på med vann og sjekket at alle karene lå horisontalt.

Deretter var det bare å fylle på jord igjen og plante :

 

Erfaring fra September : Vi monterte akvadukt Corten bedet i Mai og på slutten av sesongen så ble det høstet squash fra dette bedet. De store kom fra dette bedet, de små fra nabobedet. Det var gøy å se at Akvadukt fungerte !!

Akvadukt i Corten bed

I løpet av sommeren:   Det ble plantet squash planter og det ble satt opp gjærde så rådyrene ikke skulle spise opp hele avlingen. Dette fungerte bra! det var en god varm sommer og vanningen fungerte tilfredstillende. Jorden heter «planteskole jord» og kjennes ut som den har lite innhold av torv. Dette påvirker kapillær effekten.  Plantene fikk riktig fuktighet gjennom sommeren.