Hvordan fungerer Akvadukt?

Akvadukt selvanning bruker en nivåregulerenede ventil til å gi konstant grunnvann i ditt bed.

Jorden og plantene suger opp vannet de trenger, på samme måte som i naturen.

Da synker grunnvannet litt, og det etterfyller ventilen, men ikke mer enn til innstilt nivå.

Du kobler systemet til hageslangen og ventilen regulerer automatisk vanntilførselen til grunnvannsnivået.

Akvadukt kan være konstant koblet til vann nettet eller en vanntank og bare forbruke vannet nødvendig for å holde jorden fuktig. Regner det en dag så vil Akvadukt ventilen forbli stengt.

Inneholder bedet vekster som liker fuktigere jord, så reguleres vannstanden ved å montere reservoar karet litt høyere: ( se rød ring)

Du kan koble sammen mange bed på samme ventil, men de må være på samme nivå.

Ingen strøm, ingen programmering, det bare fungerer. Enkelt og driftssikkert.