Illustrasjonen viser Akvadukt karet til venstre, koblet til vannslangen ( rød). Flere pallekarmer eller forhøyde bed får vannet fra Akvadukt karet, og mellom bedene går vannslangen helt ned i bakken.

Man trenger : 1 Startsett og 2 Påbygg sett.

Se et eksempel under:

Laget en seng med bark så vi fikk pallekarmene på likt nivå. ( all slags type jord / masse kan benyttes) Vi la plast papp i bunnen for å unngå at sur bark påvirket urtehagen vår.

selvvanning pallekarm blomsterbed plantekasse
De tre pallekarmene er koblet sammen med vannlslange

Mellom karmene gravde vi vannslangen ned i jorden:

selvvanning pallekarm blomsterbed plantekasse

Vi fyllte på med jord og sådde. Her har det bare stått et par uker, men det ble bedre utover sommeren !!

Gjør klar for innhøsting!!!