Hvordan fungerer Akvadukt?

Akvadukt selvanning skaper konstant grunnvann nivå i ditt bed. Høyden på nivået bestemmer du med en nivå ventil (den hvite ventilen)  som lukker når på høyt nivå og slipper til mere vann når plantene «drikker».
Vannet er tilkoblet hele tiden og den hvite ventilen lukker når plantene har fått nok.

Jorden og plantene suger opp vannet de trenger, på samme måte som i naturen.

Du kobler systemet til hageslangen og ventilen regulerer automatisk vanntilførselen til grunnvannsnivået.

Akvadukt kan være konstant koblet til vann nettet eller en vanntank og bare forbruke vannet nødvendig for å holde jorden fuktig. Regner det en dag så vil Akvadukt ventilen forbli stengt.

 

Inneholder bedet vekster som liker fuktigere jord, så reguleres vannstanden ved å montere reservoar karet litt høyere: ( se rød ring)

Du kan koble sammen mange bed på samme ventil, men de må være på samme nivå.
Ingen strøm, ingen programmering, det bare fungerer. Enkelt og driftssikkert.