Reservoarkar med Flottør ventil for vanntank tilkobling

Reservoarkar med Flottør ventil for vanntank tilkobling

kr 445

Denne ventilen og dette karet er for å bytte vannkilde fra Vannslangen til en Vanntønne. Reservoar karet er likt startsettet , tilkoblingene er like men ventilen er en type som lukker ved lave vanntrykk.

Den benyttes ved et slikt oppsett:

Akvadukt Pallekarm Selvvanning for vanntank

 

Porto er innkludert.

Vipps
Produktnr: AK10 Kategorier: ,

Denne ventilen må man bruke hvis man skal koble Akvadukt til vanntank og påfyllings trykket er mindre en 1 bar. Ventilen er montert inn i grunnvanskaret, slik at man kan bytte ut hele reservoar karet med reservoarkaret / ventilen man har fra før.

Med denne ventilen kan du bygge et Akvadukt system for hele drivhuset ditt, hvis du selv handler inn dyrknings-kar , slanger og koblinger.