Systemet har to typer komponenter: 1) Grunnvanns kar og 2) Vann reservoar. Det er tilpasset plante kasser / pallekarmer 120 cm lengde og 80 cm bredde:

SLIK SETTER DU DET SAMMEN:

Start med å legge pallekarmen på et vannrett underlag. Er det humtete underlag så juster gjerne med litt jord som vist på bildet, så pallekarmen og senere karene kan stå støtt.
Dekk gjerne bunnen med noe som er vanntett, hensikten er å holde på fuktigheten i pallekarmen , så fukten ikke forsvinner ned i bakken.:
Plasser Vannreservoaret på utsiden, og grunnvannskarene på innsiden som vist. Koble de sammen med slangene. Pass på at slangen blir liggende så lavt at vannet kan renne inn i karene. Det er praktisk å legge slangen under kanten på pallekarmen, men pass på at undelaget ikke er så hardt at slangen trykkes flat.
Når man har koblet karene sammen med de medfølgende slangene. Koble til hageslangen og skru på vannet.
Nå må man sjekke at vannet kommer ut til begge grunnvannskarene. Hvis dette ikke er tilfelle så kan det være at det er klem på slangene eller at en del av slangen ligger for høyt, over vannstansnivå i reservoar karet.

Når vannet ser ut til å flyte riktig: Fyll på jord og lokk på reservoarkaret:
Plant blomster eller grønnsaker. Plantene vil nå selv få det vannet de trenger, og du slipper å vanne resten av sesongen.
Gled deg til høsten 🙂